OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • analiza procedur, praktyk i dokumentów z obszaru ochrony danych osobowych,
• identyfikacja zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych,
• przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności regulaminów, polityk bezpieczeństwa, instrukcji stanowiskowych, umów powierzenia przetwarzania, klauzul zgody oraz klauzul informacyjnych,
• wsparcie prawne w prawidłowym wdrożeniu zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
• weryfikacja i doradztwo w zakresie fizycznych i logicznych metod zabezpieczenia danych osobowych,
• opracowywanie warunków oraz przygotowywanie umów transferu danych osobowych do Państwa Trzecich,
• opracowywanie instrukcji postępowania w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• wykonywanie funkcji zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych,
• wsparcie merytoryczne wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych,
• szkolenia i audyty

 

powrót