PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW:

• przygotowywanie wzorców umów i regulaminów z udziałem konsumentów, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieranie umów na odległość albo poza siedzibą przedsiębiorcy, kredytu konsumenckiego,
• opracowywanie zasad selektywnej dystrybucji oraz przygotowywanie projektów umów selektywnej dystrybucji,
• doradztwo w zakresie prawnych aspektów kampanii marketingowych, promocji i warunków sprzedaży towarów i usług,
• opinie prawne z zakresu ochrony konkurencji, w szczególności porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
• reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w postępowaniu antymonopolowym oraz zamiaru koncentracji.
• projektowanie i wdrażanie procedur postępowania podczas kontroli UOKiK lub przedstawicieli Komisji Europejskiej
• szkolenia dotyczące prawa konkurencji, zasad obowiązujących podczas kontroli, zasad wzajemnych relacji z firmami konkurencyjnymi i dystrybutorskimi,

 

powrót