PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE:

 • przygotowywanie projektów umów, oświadczeń, memorandów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
 • analiza konsekwencji prawnych przedsięwzięć prowadzonych przez Klientów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek,
 • przekształcanie, podział spółek
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • likwidacja spółek handlowych
 • rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • windykacja należności

 

powrót