PRAWO CYWILNE:
• negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych,
• przygotowywanie projektów oświadczeń, porozumień, zawiadomień,
• analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
• nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,
• przygotowywanie opinii prawnych
• przygotowywanie umów spółek cywilnych
• przedsądowe dochodzenie roszczeń,
• negocjacje i prowadzenie postępowania ugodowego w imieniu Klientów,
• ochrona wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników,
• ochrona własności, praw rzeczowych ograniczonych oraz innych praw do rzeczy,
• zabezpieczenie roszczeń,
• ochrona dóbr osobistych,
• zastępstwo procesowe w postępowaniu zwykłym oraz postępowaniach odrębnych w sprawach Klientów indywidualnych jak i w postępowaniu grupowym,
• windykacja należności,
• sprawy spadkowe,

 

powrót