Kancelaria Łotowski zapewnia obsługę w trzech głównych obszarach doradztwa prawnego, na które składają się: 

 • wsparcie prawne,
 • audyt korporacyjny,
 • szkolenia. 

Klientom proponujemy najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa. 

Pomoc prawna na którą składają się wszelkie czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, obejmuje m.in. sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i administracyjnych. 

Kancelaria Łotowski specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Audyt korporacyjny, polegający na weryfikacji wskazanych obszarów działalności firmy w uzgodnionym zakresie. W ramach audytu badamy istniejącą dokumentację i praktykę, przedstawiamy wnioski audytowi i dokumentację, a także proponujemy działania naprawcze, rozwojowe lub kolejne etapy audytu. Badanie przedsiębiorstwa prowadzimy w następujących obszarach: 

 • zasady ładu korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego (corporate governance),
 • wdrażanie i stosowanie procedur korporacyjnych i zasad zgodności (Compliance),
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • oddziaływanie na środowisko, 

Szkolenia przeznaczone są dla zróżnicowanych grup uczestników zarówno, co do ilości jak i zaawansowania organizacyjnego. Polecamy szkolenia dla działów handlowych dotyczące uwarunkowań prawnych współpracy z klientami w relacji wertykalnej oraz komunikacji w konkurencją w relacji horyzontalnej.

Popularne szkolenia:

 • ochrona konkurencji i konsumentów (competition law),
 • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • organizacja kancelarii tajnej,
 • zarządzanie procesami związanymi z wymaganiami ustawowymi
 • (ochrona środowiska, działalność gospodarcza, odpowiedzialność karna członków zarządu, sposoby zawierania umów, zarządzanie kryzysowe etc),
 • dedykowane wg. potrzeb Klienta